O tuleních a lidech O tuleních a lidech

Seminář V čase pomalu se probouzejícího jara se ve dnech 31. března až 2. dubna 2005 v centru Prahy uskutečnilo setkání významných evropských přírodovědců, filozofů, umělců a studentů s poněkud vzletným přívlastkem "mezinárodní konference". Akce proběhla na půdě Filmové a televizní fakulty AMU, v prostorách Náprstkova muzea a v kině Ponrepo, pod názvem "O tuleních a lidech". Prostřednictvím účastníků konference z České republiky, Itálie, Anglie, Německa a Turecka se tu setkal svět Střední Evropy se světem Středomoří, aby společně diskutovali nad obrazem současného, v mnoha aspektech proměňujícího se vztahu člověka k přírodě.

Seminář Obsah této konference tvořily přednášky a semináře z oblasti ochrany životního prostředí, filozofie, literatury, religionistiky i dějin umění, včetně filmových projekcí, doprovázených výstavou unikátních fotografií první tuleňů odchycených na Sardinii v roce 1951 a "vodní hudbou". Pro její suchozemský dialog s člověkem si účastnící setkání zvolili jako svého zástupce tuleně středomořského, a to právě proto, že se jedná o nejohroženějšího savce Evropy žijícího v prostředí nám lidem nejvíce vzdáleném. Tento lidem málo známý tvor býval kdysi nejčastějším obyvatelem Středomoří. V současné době počet příslušníků jeho druhu nepřesahuje několik stovek kusů. Náplní konference se stalo uvažování o povaze lidské přirozenosti, čímž se její účastníci snažily otevřít cesty, skrze něž by člověk mohl uzavřít mír s přírodou. Mír, skrze něhož by mohl přimět tuleně středomořského po více než sto letech k návratu do jeho rodných vod, do největšího biotopu Evropy, na pobřeží Středozemního moře.

Den po skončení konference se k velkému překvapení organizátorů do rozebírané expozice výstavy v Náprstkově muzea dostavil průvod šedesáti dětí ze Sardinie i se svým učitelem. Jejich škola stojí v místech vzdálených od Sardské tulení rezervace jen několik desítek kilometrů, proto bylo pro nás setkání s nimi tak překvapivé. Přijeli prý do Prahy studovat holocaust, a přitom tu objevili své tuleně a moře.

Seminář Pro ty z Vás, které by zajímalo, jak toto setkání probíhalo a "jak se dělá mír s tuleni", upozorňujeme, že na téma proměňujícího se vztahu moderního člověka k životnímu prostředí vzniká v České televizi film pod názvem "Mír s tuleni-Válka s mloky", na jehož uvedení do kin a vysílání v České televizi se můžete těšit na konci roku 2006.